I started my work from research about last trends in Design and also common features of Porada products. Next step was having reflection of the surrounding space. Everyday, I’m using a bicycle for moving from point A to B. Every time with surrounding nature and movement.

PL.
Pracę rozpocząłem od sprawdzenia obecnych trendów w designie oraz detali na temat produktów firmy Porada. Kolejnym etapem była refleksja na temat otaczającej przestrzeni. Na codzień używam roweru do przemieszczania się. Za każdym razem z naturą i ruchem.

Trying to understand myself, when light meet a surface. Dolina is polish word, what mean Valley.
Nikola Tesla - „Everything is a light”
This inspired me to attempting of connection elegance style of Porada Brand with synthesis of nature and movement. Moreover, it provoked me to play with shaping all surfaces by light.

PL.
To zainspirowało mnie do próby połączena eleganckiego stylu firmy Porada z syntezą ruchu i natury. Co więcej, sprowokowało mnie to do próby gry światłem i powierzchniami.
I tried to limit types of technologies and materials to minimum to design an ecological and interesting modern product by only few parts. Curvature of surface is matched to seeing it, but without having  problems with daily using. And organize your sliding pen’s to one place :)

PL.
Postarałem się o ograniczenie technologi produkcyjnych i materiałów, by zaproponować prosty ekologiczny produkt. Główna powierzchnia użytkowa została tak zaprojektowana, by wprowadzała ciekawość odbiorcy, lecz nie przeszkadzała w codziennym użytkowaniu. 

The materials i was thinking about is canaletto walnut usually used in Porada products. It focused on user experience and giving many possibilities in processing. In this case very precise milling process will be give perfect results.

PL.
Wybranym materiałem byłby orzech używany w produktach firmy. Dałby on duże możliwości w obróbce dla najlepszego finalnego efektu.


Bartosz Skórski
Email: bartek@projectus.pl
Phone: +48 790566741
Back to Top